E-SERVICE สพป.ลย.๑×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697